top of page
TITAN UTTO WB

TITAN UTTO WB

TITAN UTTO WB

 

Ultra High Performance Multifunctional Oil (UTTO/MFO) for bruk i transmisjon og hydraulikksystemer med integrerte våte bremser, clutcher og differensialer for anleggsmaskiner

 

Produktbeskrivelse

 

TITAN UTTO WB er en Ultra High Performance multifunksjonell olje (UTTO/MFO) for bruk i transmisjons- og hydraulikksystemer, aksler og differensialer med og uten integrerte våte bremser eller clutcher. Den er spesielt utviklet for bruk i anleggsmaskiner og for å møte kravene som stilles til denne type utstyr. Siden TITAN UTTO WB er basert på et nøye utvalg av baseoljer og additivteknologi, garanterer den en utmerket slitasjebeskyttelse, gode viskositet- og temperaturegenskaper, samt svært gode friksjonsegenskaper. .

 

Anvendelsesområder

 

TITAN UTTO WB brukes i aksler med eller uten differensialbrems, gir og sluttdrev med eller uten våte bremser. På grunn av den spesielle additivsammensetningen, gir den en rolig og kontrollert oppbremsing, samt at en unngår skriking og knirk i bremsene over hele oljeskiftintervallet. TITAN UTTO WB er blandbar og kompatibel med konvensjonelle UTTO giroljer. Imidlertid bør blanding med andre giroljer unngås for å utnytte produktets fordeler fullt ut. Et fullstendig oljeskift anbefales ved konvertering til TITAN UTTO WB. For informasjon om produktsikkerhet og riktig avhending, se det siste sikkerhetsdatabladet.

 

Egenskaper og fordeler

 

• Spesielt for bruk i anleggsmaskiner og traktor • Utmerket slitasjebeskyttelse for aksler, gir og hydraulikksystemer • Optimalisert evne til å holde på forurensninger • Kompatibilitet med kjente tetninger og ikkejernholdige metaller • Svært gode friksjon- og støydempende egenskaper • Meget gode viskositet- og temperaturegenskaper Spesifikasjoner • -

 

Godkjennelser

 

• VOLVO WB 101 • ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K (ZFxxxxxx)

 

FUCHS anbefaler

 

• AGCO Q-1826 (Whitefarm), Powerfluid 821 XL • ALLISON C-4 • API GL-4 • CASE MS 1210, 1209, 1207, 1206, 1205, 1204 • CATERPILLAR TO-2 • CNH MAT 3505, 3506, 3525 • FNHA-2-C-201.00 • FORD ESN M2C41-B, M2C53-B, M2C92-A, • M2C134-D • JOHN DEERE JDM J20C • JOHN DEERE JDM J20D • KUBOTA UDT FLUID • MASSEY FERGUSSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135 • SAE J300: 10W-30 • ZF TE-ML 03L

bottom of page