top of page
STRATUS 825 HC, 1X208L

STRATUS 825 HC, 1X208L

STRATUS 825 HC

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 825 HC er en lett skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum.

 

Bruksområder

 

STRATUS 825 HC er anbefalt for skjæreprosesser i alle stålkvaliteter, aluminium og titan. Dets anvendelsesområder omfatter først og fremst maskinbearbeidingsoppgaver der det kreves en skjæreolje som tilbyr glimrende smøring, for eksempel oppbrotsjing og rullegjenging. STRATUS 825 HC anbefales også for visse utformingsoppgaver der en høy filmstyrke og lav friksjon er påkrevd

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 825 HC er en lett skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum. Produktet inneholder nøye utvalgte additiver som gir ekstremt god smøring, noe som sikrer minimal verktøyslitasje. Produktet er stabilt med hensyn til oksidering og tilbyr god transport av spon. STRATUS 825 HC egner seg ikke for maskinbearbeiding av gul messing ettersom det inneholder aktiv svovel, som kan misfarge metallet. STRATUS 825 HC ligger helt i teten teknisk og arbeidsmiljømessig sett. Produktet kan håndtere skjærebehandling og visse utformingsoppgaver.

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page