top of page
STRATUS 815 HC

STRATUS 815 HC

STRATUS 815 HC

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 815 HC er en lett skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum.

 

Bruksområder

 

STRATUS 815 HC er anbefalt for skjæreprosesser i alle stålkvaliteter, aluminium og titan. Dets anvendelsesområder omfatter først og fremst maskinbearbeidingsoppgaver der det kreves en skjæreolje som tilbyr glimrende smøring, for eksempel drilling av lange hull, brotsjing og gjenging. STRATUS 815 HC anbefales også for visse utformingsoppgaver der en høy filmstyrke og lav friksjon er påkrevd.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 815 HC er en lett skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum. Produktet inneholder nøye utvalgte additiver som tilbyr glimrende smøring, minimal verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og lav tendens til å danne løse kanter. Produktet er stabilt med hensyn til oksidering og har lav viskositet, som gir god kjøling, lave uttrekkingstap og god transport av spon. STRATUS 815 HC egner seg ikke for maskinbearbeiding av gul messing ettersom den inneholder aktiv svovel, som misfarger metallet. Produktet kan håndtere skjærebehandling og visse utformingsoppgaver. STRATUS 815 HC ligger helt i teten teknisk og arbeidsmiljømessig sett. 

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page