top of page
STRATUS 720

STRATUS 720

STRATUS 720

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 720 er basert på høyraffinert mineralolje med aktive EP-additiver.

 

Bruksområder

 

STRATUS 720 er anbefalt for skjæreprosesser i alle stålkvaliteter og aluminium. Produktet virker også for visse utformingsoperasjoner der en olje med veldig høy smørekapasitet er påkrevd, for eksempel mutterpressing.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 720 er basert på høyraffinert mineralolje med EP-additiver. Inneholder aktiv svovel og misfarger kobber og kobberlegeringer. Viskositeten til produktet er innført for å produsere god kjølingseffekt og redusere uttrekkingstap

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page