top of page
STRATUS 612 HC, 1X208L

STRATUS 612 HC, 1X208L

STRATUS 612 HC

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 612 HC er basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum.

 

Bruksområder

 

STRATUS 612 HC er en syntetisk skjæreolje med svak lukt. Produktet er anbefalt for skjæreprosesser i gul messing, aluminium, stål og rustfritt stål. Misfarger ikke kobber- og bronselegeringer.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 612 HC er basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum. Produktet inneholder nøye utvalgte additiver som, sammen med den syntetiske baseolje, skaper et unikt produkt med høy overflatefinish på maskinbearbeidede komponenter kombinert med minimal verktøyslitasje. STRATUS 612 HC er stabil med hensyn til oksidasjon og har lav viskositet, som gir god kjøling og lave uttrekkingstap. Produktet tilbyr god korrosjonsbeskyttelse hvis oljen sitter igjen på komponentene. STRATUS 612 HC ligger helt i teten teknisk og arbeidsmiljømessig sett.

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

bottom of page