top of page
STRATUS 530, 1X208L

STRATUS 530, 1X208L

STRATUS 530

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 530 er en skjærevæske/universalolje til bruk både i skjæreprosesser og som smøre- og hydraulikkolje i maskinverktøy

 

Bruksområder

 

STRATUS 530 er anbefalt for generelle skjæreprosesser i stål, aluminium og titan. Produktet kan brukes til å smøre hele maskinen, som er en stor fordel når du trenger et minimalt produktområde.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 530 er en skjærevæske/universalolje til bruk både i skjæreprosesser og som smøre- og hydraulikkolje i maskinverktøy. Produktet er basert på høyraffinert parafinbaseolje, med en kombinasjon av slitasjereduserende og filmforsterkende additiver. Genererer høy overflatefinish på maskinbearbeidede komponenter, veldig god korrosjonsbeskyttelse og bidrar til forbedret arbeidsmiljø pga. minimal dannelse av oljetåke. Produktet misfarger ikke gul messing.

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page