top of page
STRATUS 440B

STRATUS 440B

STRATUS 440B

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 440B er en klorfri skjæreolje basert på høyraffinert mineralolje med additiver av EP-type.

 

Bruksområder

 

STRATUS 440B er anbefalt for tannbearbeiding i Gleason automatiske maskiner og for generell til vanskelig maskinbearbeiding ved fri skjæring i stål, lav- og høylegert stål og messing.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 440B er en klorfri skjæreolje basert på høyraffinert mineralolje med additiver av EP-type. Produktet er skånsomt overfor nitridbelagte drillbiter og tilbyr glimrende smøring. Leverer høy overflatekvalitet på maskinbearbeidede komponenter. Produktet misfarger ikke kobber og dets legeringer.

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page