top of page
STRATUS 416 HC

STRATUS 416 HC

STRATUS 416 HC

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 416 HC er en skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum.

 

Bruksområder

 

STRATUS 416 HC er en syntetisk skjæreolje som er utviklet for presisjonssliping, for eksempel av tenner. Produktet er også anbefalt for behandling i alle materialer.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 416 HC er en fargeløs skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum. Produktet inneholder nøye utvalgte additiver som, sammen med syntetisk baseolje, danner et unikt produkt som tilbyr god smøring, minimal verktøyslitasje og god overflatekvalitet. STRATUS 416 HC er stabil med hensyn til oksidasjon og har lav viskositet, som gir god kjøling og lave uttrekkingstap. STRATUS 416 HC ligger helt i teten teknisk og arbeidsmiljømessig sett. Produktet misfarger ikke gul messing. STRATUS 416 HC er fargeløs, som gjør overvåkning av prosessen enklere

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

bottom of page