top of page
STRATUS 408 HC

STRATUS 408 HC

STRATUS 408 HC

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 408 HC er en fargeløs skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum.

 

Bruksområder

 

STRATUS 408 HC er en syntetisk skjæreolje som er anbefalt for sliping i harde metaller, sliping, båndsliping og skjæreprosesser i alle materialtyper. Produktet er også anbefalt for behandling i magnesium.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 408 HC er en fargeløs skjærevæske basert på syntetisk baseolje, samt additiver som reduserer danningen av oljetåke til et minimum. Produktet inneholder nøye utvalgte additiver som, sammen med syntetisk baseolje, danner et unikt produkt som tilbyr ekstremt god smøring, minimal verktøyslitasje og høy overflatekvalitet. STRATUS 408 HC er stabil med hensyn til oksidasjon og har lav viskositet, som gir god kjøling og lave uttrekkingstap. STRATUS 408 HC ligger helt i teten teknisk og arbeidsmiljømessig sett. Produktet inneholder ikke svovel, som kan misfarge gul messing. STRATUS 408 HC er fargeløs, som gjør overvåkning av prosessen enklere

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page