top of page
ACETONE  200L

ACETONE 200L

ACETONE

 

Løsemiddel

 

Produktbeskrivelse

 

ACETONE er et klart løsemiddel med et stort bruksområde.

 

Bruksområder

 

ACETONE har et bredt bruksområde innen mange kjemiske og industrielle prosesser og produkter. På grunn av sine egenskaper er det mye brukt som løsemiddel til maling, lakk, trykkfarger, blekk og lim. I tillegg brukes ACETONE som ekstraksjonsmiddel for smørefett, oljer, naturlige harpiksstoffer og oljer. Det er også et viktig råmateriale eller halvfabrikat i organisk syntese til fremstilling av en rekke substanser og i kosmetikkindustrien. ACETONE er et godt løsemiddel for acetylen og brukes derfor til å absorbere acetylen i trykksylindre.

 

Egenskaper og fordeler

 

Fullt løselig i vann. ACETONE er svært flyktig og fordunster lett

 

Håndtering og oppbevaring

 

Meget brannfarlig væske og damp Oppbevares i tett lukket beholder i et kjølig, godt ventilert rom, beskyttet mot direkte sollys. Gir alvorlig øyeirritasjon Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page