top of page
18Kg UNIWAY LI 62

18Kg UNIWAY LI 62

UNIWAY LI 62

 

Smørefett med bredt bruksområde

 

Produktbeskrivelse

 

UNIWAY LI 62 er et smørefett fortykket med litiumsåpe, basert på mineralolje. UNIWAY LI 62

Egner seg for lagersmøring i både industrien og bilsektoren. NLGI 2.

 

Bruksområder

 

UNIWAY LI 62 er et universalfett som er anbefalt for både små, lett belastede samt store, tungt belastede glide- og rullelagre, der et smørefett av type EP 2 er påkrevd.

Produktet er anbefalt i temperaturområdet - 30 °C til +120 °C.

 

Egenskaper og fordeler

 

Inneholder additiver som beskytter mot slitasje, oksidasjon og korrosjon.

Produktet tilbyr god klebeevne. Tåler middels-høye temperaturer og belastninger i en lengre periode. Tilbyr også veldig god vannfasthet. Produktet har god mekanisk stabilitet og lasteevne

 

Tester og godkjennelser

 

Klassifisert som L-XCCIB2 i henhold til ISO 6743/9. Klassifisert som KP2K-30 i henhold til DIN 51502. Testet og godkjent i SKF Emcor i henhold til SIS 155130 og SKF Salt Water Emcor Washout Test.

Testet og godkjent i SKF Grease Testing Machine R2F som kjører test A, B og AF.
Testet og godkjent i SKF Vibrating Grease Testing RIG V2F ved 500 og 1000 opm.

Testet og godkjent i SKF Wheel Bearing Grease Testing RIG, både ikke-vibrerende og vibrert

 

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt smørefett skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader kan fås på forespørsel

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page