top of page
12X400Gr GREASEWAY CAH 92

12X400Gr GREASEWAY CAH 92

GREASEWAY CAH 92

 

Smørefett

 

Produktbeskrivelse

 

GREASEWAY CAH 92 er et høykvalitets, vannfritt, kalsiumfortykket smørefett med god vannfasthet, ment for tungt belastede radiallagre og rullelagre. Produktet gir forlengede smøreintervaller.

NLGI-nummer 2

 

Bruksområder

 

GREASEWAY CAH 92 er anbefalt for smøring av chassis. anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, vannpumper og lignende. Produktet anbefales også for industriformål der det er påkrevd med et vannfast smørefett med korrosjonsbeskyttelsesegenskaper.

GREASEWAY CAH 92 gir forlengede smøreintervaller på grunn av optimerte egenskaper og optimert yteevne. Produktet er anbefalt i temperaturområdet -20 °C til +120 °C. Egner seg for inntil 2/3 av hastighetsområdet ifølge SKFs hovedkatalog.

 

Egenskaper og fordeler

 

GREASEWAY CAH 92 har ekstremt god vannfasthet og optimerte korrosjonsbeskyttelsesegenskaper. Produktet har svært god overflateadhesjon, også når det overskylles med vann. GREASEWAY CAH 92 har god mekanisk stabilitet og inneholder spesielle additiver som beskytter effektivt mot slitasje og stor belastning.

GREASEWAY CAH 92 er lett å pumpe i de fleste moderne sentralsmøringssystemer, til tross for den relativt høye baseoljeviskositeten.

 

Tester og godkjennelser

 

Klassifisert som L-XBCIB2 i henhold til ISO 6743-9 og som KP2K-20 i henhold til DIN 51502, Testet og godkjent i SKF Grease Testing Machine R2F running test A og B

bottom of page