top of page
STRATUS 710

STRATUS 710

STRATUS 710

 

Skjæreolje med svært høy smøreevne og dermed redusert verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og lav tendens til å danne løse kanter. Anbefales for krevende sponavskillende bearbeiding i alle høylegerte stålkvaliteter, Nimonic, Inconel osv. Kan misfarge kobber og kobberlegeringer. 

bottom of page