top of page
CASSIDA PASTE AP, 6X1KG

CASSIDA PASTE AP, 6X1KG

CASSIDA PASTE AP

 

Syntetisk monteringspasta for prosessutstyr for mat og drikke

 

Produktbeskrivelse

 

CASSIDA PASTE AP er spesialutviklet for vedlikehold av maskiner i mat og drikke prosses- og emballasjebransjen. Den er basert på syntetiske oljer og utvalgte tilsetningsstoffer valgt for deres evne til oppfylle de strenge kravene i mat-og drikkeindustrien. Registrert av NSF (klasse H1) for bruk der er potensial for tildfeldig matkontakt. Produsert i henhold til FLT kvalitetsstandarder, i anlegg der HACCP- tilsyn og Good Manufacturing Practice (god produksjonspraksis) er implemntert og utgør en del av kvaliteten og hygienen i styringssystemer ISO 9001 og ISO 21469.

 

Anvendelsesområder

 

Monteringspasta med et ekstremt stort bruksområde Skurepasta for høylegert stål for å optimimalisere tiltrekkingsmomentet. Montering og pressing av lagre og skiver, hjul og bolter. Smøring av justeringsmekanismer så vel som for drifting, bøying, stansing, pressing og stempling. Kompatibel med elastomerer, pakninger, tetninger og maling som vanligvis brukes i smøresystemer for matmaskiner.

 

Egenskaper og fordeler

 Lettere demontering etter lange brukstider

 Forhindrer kald sveising på skrueforbindelser

 Utmerket vannmotstand, derav egnet for friksjonspunkter utsatt for fuktighet

 Utmerket motstand mot syre og saltlake

 Forhindrer frettingskorrosjon

 Effektiv korrosjonsbeskyttelse

 Gode adhesjonsegenskaper

 Nøytral lukt og smak

 

Sertifiseringer og spesifikasjoner

 

 NSF H1

 Kosher

 Halal

 

Håndtering og oppbevaring

 

Alle smøremidler i matvarekvalitet skal lagres separat fra andre smøremidler, kjemiske stoffer og matvarer og ut av direkte sollys eller andre varmekilder. Oppbevares mellom 0° C og +40° C. Forutsatt at produktet har lagres under disse forholdene, anbefaler vi at produktet brukes innen 3 år fra datoen produksjon. Ved åpning av en pakke må produktet brukes innen 2 år (eller innen 3 år etter datoen) produsere, avhengig av hva som er raskere). Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt produkt skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige for profesjonelle brukere på forespørsel.

bottom of page