top of page
THERMISOL COH 2007

THERMISOL COH 2007

THERMISOL COH 2007 (Formerly QUENCHWAY 22)

 

Produktbeskrivelse

THERMISOL COH 2007 er en hurtigkjølende olje i vårt herdeproduktprogram. Produktet består av lyse, høyraffinerte oljer med nøye utvalgte additiver for de beste kjøleegenskaper

 

Bruksområder

THERMISOL COH 2007 anbefales først og fremst til oljeherding av settherdingsstål og varmebehandlingsstål. Produktet egner seg for alle typer herdeinstallasjoner inklusive åpne tanker, lukkede herdeovner og kontinuerlige ovner. I herdesystemet bør oljetemperaturen under normale forhold være 40–70°C.

 

Egenskaper og fordeler

THERMISOL COH 2007 består av en høyraffinert mineralolje med additiver som gir gode herdeegenskaper. Dette oppnås ved effektiv brytning av dampfilmen som dannes mellom oljen og arbeidsstykket. Produktet har effektive oksidasjonsinhibitorer som opprettholder sine egenskaper selv etter betydelig tids bruk. THERMISOL COH 2007 gir god produksjonsøkonomi med lang levetid og effektive kjøleegenskaper. 

 

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

 

Bransjer

  • Metall prosesser
bottom of page