top of page
SOK AQUA Z PLUS

SOK AQUA Z PLUS

SOK AQUA Z PLUS 

Brukes i første rekke ved produksjon av prefabrikkerte bygningselementer og er egnet på stålbelagte, plastbelagte og høvlede treformer samt på vertikale former. Produktet hindrer poredannelse, inneholder effektiv rustbeskyttelse for sikker bruk på stålformer og påvirker ikke vedheften for påfølgende sparkle- og malearbeider. 

 

SOK AQUA Z PLUS er en bruksferdig miljøtilpasset formemulsjon basert på fornybare råvarer, over 80 % av den fornybare råvaren er lett biologisk nedbrytbar ifølge OECD 301D.

 

Mer:

 

Beskrivning SOK AQUA Z PLUS är en bruksfärdig miljöanpassad formemulsion baserad på förnyelsebara råvaror. SOK AQUA Z PLUS används främst vid tillverkning av prefabricerade byggnadselement och är lämplig för applicering på vertikala formar. SOK AQUA S PLUS har låg viskositet, är enkel att applicera, förhindrar effektivt porbildning, attackerar inte EPS / frigolit och försämrar inte vidhäftningen av spackel, lim och målningsarbeten. Applikation SOK AQUA Z PLUS är lämplig för stålbelagda, plastbelagda och hyvlade träformar.

 

SOK AQUA Z PLUS appliceras tunt och jämnt på ren och torr form. Alla vanligen förekommande appliceringsmetoder kan användas men ett tunt och jämnt lager erhålles bäst med sprayapplicering med lågtrycksspruta. Undvik droppbildning och överdosering.

 

1 liter SOK AQUA Z PLUS räcker till 60 – 130 m2 beroende på typ av form. SOK AQUA Z PLUS ska inte användas på zink eller galvaniserade ytor.

 

Egenskaper och fördelar

 

▪ Enkel att applicera ▪ Förhindrar porbildning ▪ Över 80% av den förnyelsebara råvaran är lätt biologisk nedbrytbar enligt OECD 301B ▪ Lämplig för använding på både vertikala och horisontella ytor ▪ Innehåller effektivt rostskydd för säker använding på stålformar ▪ Påverkar inte vidhäftingen för efterkommande spacklings- och målningsarbeten.

 

FUCHS

 

Rekommenderar

▪ Skydda produkten mot frost och direkt soljus ▪ Förslut behållaren efter använding ▪ Förvara absorbenter fuktade med SOK AQUA Z PLUS i en sluten behållare

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page