top of page
TITAN UTTO ZF

TITAN UTTO ZF

TITAN UTTO ZF

 

Super High Performance girolje for ZF-akslinger med limited slip. Anbefalt for anleggsmaski-ner og andre nyttekjøretøy.

 

Produktbeskrivelse

 

TITAN UTTO ZF er en spesiell girolje av UTTO-type (Universal Tractor Transmission Oil) for ZF-akslinger med limited slip og akslinger som opererer under svært høy varme. TITAN UTTO ZF gir bedre slitasjebeskyttelse samtidig som den reduserer støy og vibrasjon i våte bremsesystemer.

 

Anvendelsesområder

 

Når du skifter til TITAN UTTO ZF, går du frem i henhold til maskinprodusentens spesifikasjoner. Blanding med de vanlige differensialoljene (LS-oljer) SAE 90/SAE 85W-90 bør unngås, dvs. at det anbefales flushing her, fortrinnsvis med TITAN UTTO ZF. TITAN UTTO ZF kan blandes og er kompatibel med konven-sjonell olje som er merket som UTTO eller gir- og mo-torolje. Det anbefales likevel ikke å blande den med andre UTTO-er, gir- og motoroljer, da det kan forringe produktets fordeler.

Det anbefales å gjennomføre et oljeskift når man konverterer til TITAN UTTO ZF.

 

Se det nyeste sikkerhetsdatabladet for informasjon om produktsikkerhet og avhending.

 

Egenskaper og fordeler

 

• Sikrer funksjonen til våte bremser/sperredifferensialsystemer selv under kontinuerlig svært store belastninger.

• Forhindrer avleiringer i form av slam og var-nish på clutch/bremseskivepakker.

• Reduserer driftsstøy i det våte bremse-/sperredifferensialsystemet.

• Beskytter mot slitasje og korrosjon.

 

Spesifikasjoner

 

• API GL-4 Godkjennelser

• ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F (ZF000661)

 

FUCHS anbefaler

• VOLVO WB 101

• ZF TE-ML 03E

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page