top of page
STRATUS 122, 1X208L

STRATUS 122, 1X208L

STRATUS 122

 

Produktbeskrivelse

 

STRATUS 122 er en lett skjæreolje basert på høyraffinert mineralolje

 

Bruksområder

 

STRATUS 122 er anbefalt for behandling i gul messing og støpejern, samt grunnleggende for generelle skjæreprosesser i fri skjæring av stål, lavlegert stål og aluminium.

 

Egenskaper og fordeler

 

STRATUS 122 er en skjæreolje basert på høyraffinert mineralolje. Produktet er lavtskummende og fremviser god oksidasjonsstabilitet, noe som gir produktet lange levetid. STRATUS 122 er lett, som gjør det enklere å overvåke behandlingsprosessen. 

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Nettbutikken er flyttet til Lubr.no. Klikk på lenken eller be om tilbud her.

bottom of page