top of page
Renolin CLP 320
 • Renolin CLP 320

  RENOLIN CLP 320

   

  Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper

   

  Produktbeskrivelse

   

  RENOLIN CLP er seneste generasjons industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Produktet har gode vannutskillingsegenskaper og egner seg i alle lukkede gir med sirkulasjon eller plaskesmøring.

  RENOLIN CLP har spesielt gode antislitasjeegenskaper.

  Den overgår kravene i FZG A/8.3/90 i tillegg til den enda mer krevende testen FZG A/16.6/140. RENOLIN CLP gir svært god beskyttelse mot mikropitting og slitasje i rullelager. Moderne additivteknologi garanterer utmerket slitasje- og korrosjonsbeskyttelse (stål og kobberholdige materialer) RENOLIN CLP har god elastomerkompabilitet og gir statisk og dynamisk høyt belastede pakninger, god smøring og beskyttelse. RENOLIN CLP kan på denne måten forbedre utstyrstilgjengeligheten og øke produktiviteten.

   

  Bruksområder

   

  RENOLIN CLP er anbefalt til lukkede industrigir med både rette og skråskårne drev, sirkulasjon- eller plaskesmurte, med driftstemperaturer opptil 100 grader og opptil 120 grader for kortere perioder. RENOLIN CLP kan brukes til alle applikasjoner der leverandøren anbefaler en CLP type olje i henhold til DIN 51517-3. Produktet møter og i mange tilfeller overgår kravene til velkjente gir- og lagerprodusenter. RENOLIN CLP kan også brukes i andre applikasjoner som høyt belastede, saktegående glide/rullelager. RENOLIN CLP er godkjent av Siemens Flender.

   

  Egenskaper og fordeler

   

  • God korrosjonsbeskyttelse

  • Lav skumming og rask luftutskilling

  • Gode vannutskillingsegenskaper

  • God oksidasjonsmotstand

  • Svært gode EP- og antislitasje egenskaper

  • Svært god beskyttelse av høyt belastede lager (FE8 testen)

  • Svært god beskyttelse mot mikropitting

  • God elastomerkompabilitet

   

  Spesifikasjoner

   

  RENOLIN CLP møter og i mange tilfeller overgår følgende krav:

  • DIN 51517-3 (2011): CLP

  • ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CKD

  • AGMA 9005/E02: EP

  • AIST 224

  • David Brown S1 53.101 RENOLIN CLP serien er godkjent av:

  • Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A

  • Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003

   

  Håndtering og oppbevaring

   

  Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

  bottom of page