Til gården

Fuchs (Statoil) GreaseWay ALX 42 Vis større

Fuchs (Statoil) GreaseWay BIO CaH 82

Nytt produkt

GREASEWAY BIO CAH 82 er et miljøvennlig smørefett basert på biodegraderbare syntetiske estere fortykket med vannfri kalksåpe. GREASEWAY BIO CAH 82 er et høykvalitets smørefett med optimert vannfasthet.

Flere detaljer

Mer informasjon

GREASEWAY BIO CAH 82

Miljøvennlig smørefett

Produktbeskrivelse

GREASEWAY BIO CAH 82 er et miljøvennlig smørefett basert på biodegraderbare syntetiske estere fortykket med vannfri kalksåpe. GREASEWAY BIO CAH 82 er et høykvalitets smørefett med optimert vannfasthet.

Bruksområder GREASEWAY BIO CAH 82 anbefales i første rekke for smøring av tungt belastede lagre. Produktet egner seg for et stort utvalg bruksområder der det er risiko for at smørefett kan forurense overflatevann, grunnvann eller ømfintlige naturomgivelser.
GREASEWAY BIO CAH 82 er ideelt for smøring av skogsmaskiner, anleggsutstyr, landbruksmaskiner, installasjoner til vannpumping og vannbehandling samt skipsfart. GREASEWAY BIO CAH 82 anbefales i temperaturområdet -30 °C til +100 °C.

Egenskaper og fordeler

GREASEWAY BIO CAH 82 har svært god vannfasthet og gir optimert korrosjonsbeskyttelse. GREASEWAY BIO CAH 82 har svært god overflateadhesjon, også når den overskylles med vann.
GREASEWAY BIO CAH 82 har svært god mekanisk stabilitet og inneholder spesielle additiver som beskytter mot slitasje og stor belastning. GREASEWAY BIO CAH 82 er biodegraderbar og er derfor bedre for miljøet, med redusert miljøbelastning.

Tester og godkjennelser

Klassifisert som L-XC(F)BIB2 i henhold til ISO 6743-9 og som KPE2E-30 i henhold til DIN 51502, Oppfyller kravene til "Environmental class B" i henhold til SS 155470

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt smørefett skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader kan fås på forespørsel.

Last ned