Home

Fuchs (Statoil) HydraWay SE XLV Vis større

Fuchs (Statoil) HydraWay SE XLV

Nytt produkt

Ekstremt gode egenskaper ved lav temperatur gjør produktet særdeles velegnet i kalde driftsmiljøer. Er utviklet for bruk i hydraulikksystemer med krevende driftsforhold.

Flere detaljer

Mer informasjon

HYDRAWAY SE XLV
Miljøtilpasset hydraulikkolje

Produktbeskrivelse:
HYDRAWAY SE XLV er en esterbasert hydraulikkolje som tilbyr veldig god ytelse.

Bruksområder:
Ekstremt gode egenskaper ved lav temperatur gjør produktet særdeles velegnet i kalde driftsmiljøer. Er utviklet for bruk i hydraulikksystemer med krevende driftsforhold.

Egenskaper og fordeler:
Ekstremt gode egenskaper ved lave temperaturer. Produktet er fremstilt av syntetiske estere for å oppnå optimale miljøegenskaper i kombinasjon med høy teknisk ytelse. Oksidasjonsstabiliteten er også høy, noe som innebærer at oljeskiftintervallene kan utvides. HYDRAWAY SE XLV er enkelt biodegraderbar og har lav toksisitet. Oljen er ekstremt skjærstabil.

Tester og godkjennelser:
Vickers V-104C, Toksisitet for akvatiske organismer er lav, Baseoljene er biodegraderbare og er i stor grad basert på fornybare råstoffer

Håndtering og oppbevaring:
Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt smørefett skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

Last ned