Home

MOBIL SHC POLYREX 005 Vis større

MOBILUX EP 004

Nytt produkt

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 og 023 inngår i en familie av produkter med høy ytelse, og som består av fem universalfett for industribruk og to halvtflytende fett til spesielle formål. 
Disse litiumhydroksystearatfettene er laget for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannvask. De leveres i stivheter fra NLGI-grad 00 til 3, og med baseoljeviskositeter ISO VG 150, 320 og 460.

Flere detaljer

Mer informasjon

Produktbeskrivelse

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 og 023 inngår i en familie av produkter med høy ytelse, og som består av fem universalfett for industribruk og to halvtflytende fett til spesielle formål. 
Disse litiumhydroksystearatfettene er laget for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannvask. De leveres i stivheter fra NLGI-grad 00 til 3, og med baseoljeviskositeter ISO VG 150, 320 og 460.

Mobilux EP 0, 1, 2, 3 og 460 anbefales til de fleste typer industribruk inklusive tung bruk med høye trykk og sjokkbelastninger. Disse fettene gir utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og vannvask. Dette gjør dem spesielt egnet til utstyr som er utsatt for vann eller fuktighet. 
Mobilux EP 0 og 1 egner seg til sentralsmøresystemer. 
Mobilux EP 2 og 3 er universalfett, og Mobilux EP 460 brukes til tunge bruksområder som våtenden på papirmaskiner.

Anbefalte driftstemperaturer er i området fra -20 ºC til 130 ºC (0 ºC til 130 ºC for Mobilux EP 460), men de kan brukes ved høyere temperaturer hvis smøringsfrekvensen økes tilsvarende.

Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er spesielt godt egnet til smøring av gir og lagre i girkasser med dårlige tetninger. 
De kan også brukes i mange andre industrisammenhenger hvor ordinære giroljer ikke kan brukes, så som kjedekasser etc., pga dårlige eller manglende tetninger.

Anbefalt brukstemperaturområde er -25 ºC til 120 ºC for Mobilux EP 004 og -15 ºC til 120 ºC for Mobilux EP 023.

Egenskaper og fordeler

Mobilux EP-serien har en historie med påvist ytelse og har vist sin overlegne ytelse i forhold til konkurrerende produkter når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, pumpbarhet ved lav temperatur og levetid ved høy temperatur. Resultatet i testen Timken OK last på 40 lb illustrerer seriens høytrykksegenskaper og lastbærende evner.

· Redusert slitasje ved høy belastning, vibrasjon eller sjokkbelastning gir god pålitelighet og tilgjengelighet for utstyret.

· Beskyttelse mot rust og korrosjon samt motstand mot vannvask gir beskyttelse av utstyret og god smøring selv med vann tilstede. · Mulighet for lenger levetid for lagre I fuktige omgivelser gir reduserte lagerkostnader og mindre driftsstans.

· God pumpbarhet i sentralsmøresystemer (Mobilux EP 0 og 1).

· Effektiv lekkasjekontroll (Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023).

Bruksområde

· Mobilux EP 0 og Mobilux EP 1 har god pumpbarhet ved lav temperatur og egner seg til sentralsmøresystemer og annen bruk hvor det trengs god ytelse ved lav temperatur.

· Mobilux EP 2 anbefales som universalfett til glide- og rullelagre, foringer og bolter ved normale driftsforhold

· Mobilux EP 3 er et stivere NLGI-grad 3-fett som anbefales hvor det trenges maksimal beskyttelse mot vanninntrengning og forurensning av fast stoffer.

· Mobilux EP 460 anbefales til smøring av høyt belastede lagre som arbeider med lave til moderate hastigheter og som er utsatt for sjokkbelastninger eller høye flatetrykk. Dette inkluderer stålverk, papirfabrikker, gruvedrift, tunnelboring, steinknusing og andre tunge bruksområder hvor det vanlig med våte eller fuktige forhold.

· Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er særlig godt egnet til smøring av lukkede gir og lagre i girkasser med manglefulle tetninger og til det meste av gruveutstyr, bortsett fra elektromotorlagre.

Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 kan også brukes i mange andre industrisammenhenger hvor ordinære giroljer ikke kan brukes, så som kjedekasser etc., pga dårlige eller manglende tetninger.

Mobilux EP 004 oppfyller kravene til SEW 1008 timers girtest DR.EM.203 mod.

Last ned