Home

Blasia SX Vis større

Blasia SX

Nytt produkt

Mer informasjon

SPECIFICATIONS AGIP BLASIA SX møter følgende spesifikasjoner:

ISO 6743-6/CKT
ANSI/AGMA D9005 D94, AGMA No. 3S, 5S, 6S
DIN 51517 T.3/CLP 100, 220, 320

AGIP BLASIA SX 320 is approved by Alfa Laval.