Home

Fuchs AdBlue Vis større

Fuchs AdBlue

Nytt produkt

ADBLUE er en 32,5 % ureaoppløsning med svært stor renhet, utviklet for bruk i kjøretøy med SCRteknologi (Selective Catalytic Reduction).

Flere detaljer

Mer informasjon

ADBLUE Ureaoppløsning for SCRsystemer

Produktbeskrivelse

ADBLUE er en 32,5 % ureaoppløsning med svært stor renhet, utviklet for bruk i kjøretøy med SCRteknologi (Selective Catalytic Reduction).

Bruksområder

ADBLUE er spesielt utviklet for lastebiler, busser, terrenggående kjøretøy og andre tungt belastede kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction).
Produktet fylles på en egen tank på kjøretøyet og må ikke blandes med dieseldrivstoff.

Egenskaper og fordeler

ADBLUE, i kombinasjon med SCR (Selective Catalytic Reduction), reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket forbedres.
Oppløsningen er klar, giftfri og trygg å håndtere.

Tester og godkjennelser Spesifikasjoner:

Fulfills ISO 22241-1, Samsvarer med kravene i DIN 70070 og CEFIC

Håndtering og oppbevaring

Produktet skal oppbevares i romtemperatur.
Oppbevares godt tillukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.
Produktet fryser ved -11 °C. Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMSdatablader er tilgjengelige på  forespørsel.