Home

SAWBAND FLUID XHL Vis større

Fuchs (Statoil) SawBand Fluid HSL

Nytt produkt

SAWBAND FLUID XHL er den mest vannløselige sagevæsken i vårt sagbåndvæskeprogram med høy smørekapasitet. Produktet er basert på en høyraffinert olje, syntetiske estere og utvalgte additiver for å øke smørekapasiteten

Flere detaljer

Mer informasjon

Produktbeskrivelse

SAWBAND FLUID XHL er den mest vannløselige sagevæsken i vårt sagbåndvæskeprogram med høy smørekapasitet.
Produktet er basert på en høyraffinert olje, syntetiske estere og utvalgte additiver for å øke smørekapasiteten.

Bruksområder

SAWBAND FLUID XHL er anbefalt til kjøling og smøring av sagbånd og sagblader i sagbruk under de mest krevende forhold. Den anbefalte konsentrasjonen er 3-5%. Om vinteren må konsentrasjonen vanligvis være høyere enn resten av året.

Egenskaper og fordeler

SAWBAND FLUID XHL er et produkt med ekstrem smøreevne til alle typer saging i tre. Produktet holder sagblader rene og fri for harpiks.
Feltforsøk viser at SAWBAND FLUID XHL fordobler sagbladenes levetid sammenlignet med konkurrerende produkter. SAWBAND FLUID XHL forlenger bytteintervallene for sagblader, noe som øker sagbrukets produktivitet. Produktet beskytter sagkomponenter mot korrosjon.

Håndtering og oppbevaring Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. Lagringstid: 18 måneder. Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende