Home

Fuchs (Statoil) WHITEWAY 15 Vis større

Fuchs (Statoil) WhiteWay 15

Nytt produkt

WHITEWAY 15 er en teknisk hvitolje basert på hardraffinert parafinbaseolje. Oljen er av svært høy kvalitet og er svært velegnet til bruk som prosessolje eller på andre bruksområder det det kreves en olje med tilsvarende renhet.

Flere detaljer

Mer informasjon

Bruksområder

WHITEWAY 15 har mange bruksområder i næringsmiddelindustrien eller andre industrier med krav til olje med høy renhetsgrad. Produktet benyttes også som støvolje og som mykner i produksjon av polystyren, for eksempel, samt som prosessolje i kjemisk/teknisk industri.

Egenskaper og fordeler

WHITEWAY 15 er luktfri, misfarger ikke ferdige varer, har stor oksidasjonsstabilitet samt god kjemisk og termisk stabilitet. Produktet er raffinert for å oppnå stor renhet og er derfor uten aromatiske hydrokarboner. WHITEWAY 15 er kjemisk inert, dvs. at problemer ikke reagerer kjemisk med omgivelsene.

Tester og godkjennelser

Oppfyller kravene i henhold til FDA 178.3620(b)

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. H

Last ned