Home

ALKYLATE GASOLINE 2-STR Vis større

ALKYLATE GASOLINE 2-STR

Nytt produkt

roduktbeskrivelse

ALKYLATE GASOLINE 2-STR er en ferdigblandet alkylatbensin med helsyntetisk totaktsolje av premiumkvalitet. Produktet har de best mulige egenskaper ut fra et miljøsynspunkt, kombinert med fremragende teknisk yteevne i totaktsmotorer.

Flere detaljer

Mer informasjon

Bruksområder

ALKYLATE GASOLINE 2-STR er spesielt anbefalt for bensindrevet, håndholdt utstyr som steinsager, kjedesager og ryddesager, hammere samt gressklippere, snøfresere og snøkjøretøy. ALKYLATE GASOLINE 2-STR egner seg ikke for totakts marinemotorer.

Egenskaper og fordeler

ALKYLATE GASOLINE 2-STR inneholder ekstremt lave nivåer av skadelige aromatiske hydrokarboner og har dermed egenskaper som, sammenlignet med vanlig bensin, gir åpenbare helse- og miljøfordeler. Produktet inneholder 2 volumprosent høykvalitets helsyntetisk totaktsolje, noe som gir renere forbrenning og dermed renere motor med mindre avleiringer og sot.

Tester og godkjennelser

Spesifikasjoner: JASO FD, ISO-L-EGD

Håndtering og oppbevaring

Unngå direkte hudkontakt og unngå å puste inn damp. Kan forårsake lungeskade ved svelging. Oppbevar beholderen på et godt ventilert sted. Må ikke tømmes i kloakkavløp Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Shelf life is 1 year if the container is opened and 3 years in an unopened container.

Last ned