Home

2-TWAY LOW SMOKE Vis større

2-TWAY LOW SMOKE

Nytt produkt

2-TWAY LOW SMOKE er en delsyntetisk 2-takts motorolje for landbaserte luft- eller vannkjølte motorer. Produktet reduserer røyk i eksosen og gir motoren solid beskyttelse.

Flere detaljer

Mer informasjon

Bruksområder

2-TWAY LOW SMOKE anbefales for 2-taktsmotorer som brukes med stor belastning. Den anbefales til bruk i landbaserte luft- eller vannkjølte 2-taktsmotorer, som forblanding i bensin eller i separate smøresystemer. Produktet kan brukes til eksempelvis kjedesager, ryddesager, motorsykler, scootere og snøkjøretøyer. 2-TWAY LOW SMOKE blandes i forholdet 2 volumprosent eller i henhold til motorfabrikantens spesifikasjoner. Produktet egner seg ikke til vannkjølte utenbordsmotorer.

Egenskaper og fordeler

Den utmerkede beskyttelsen mot slitasje og korrosjon gir økt levetid, god smøring av motordelene og holder motoren fri for avleiringer og forbrenningsrester. Den spesielle additivteknologien reduserer mengden røyk i eksosen. Den høye fluiditeten og blandbarheten i svært lave temperaturer gir pålitelig drift av separate smøresystemer selv i ekstrem kulde.

Tester og godkjennelser

Spesifikasjoner: ISO-L-EGD, JASO FD

Oppfyller: HVA 346

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

Last ned