Home

MARWAY 2530 Vis større

Fuchs (Statoil) MARWAY 2530

Nytt produkt

MARWAY 2530 er en trunkstempel-dieselmotorolje anbefalt for tungt belastede marinemotorer som bruker drivstoff med høyt svovelinnhold, der det er spesifisert en olje som samsvarer med TBN 20-30 og SAE 30.

Flere detaljer

Mer informasjon

MARWAY 2530

Marinemotorolje

Produktbeskrivelse

MARWAY 2530 er en trunkstempel-dieselmotorolje anbefalt for tungt belastede marinemotorer som bruker drivstoff med høyt svovelinnhold, der det er spesifisert en olje som samsvarer med TBN 20-30 og SAE 30.

Bruksområder

MARWAY 2530 er anbefalt for tungt belastede marinedieselmotorer med trunkstempel som bruker drivstoff med høyt svovelinnhold, såkalt restolje, der kravene er en olje som samsvarer med TBN 20-30. MARWAY 2530 bør ikke brukes sammen med drivstoff med lavt svovelinnhold, der det anbefales et lavere TBN.

Egenskaper og fordeler

MARWAY 2530 er en alkalisk olje med høy yteevne med additiver for å holde motoren ren og redusere avleiringer på stemplene. Produktet har stor stabilitet når det gjelder varme og oksidasjon, noe som reduserer nedbryting av oljen ved høye driftstemperaturer og forlenger motorens levetid. MARWAY 2530 inneholder additiver med rustbeskyttende og vannutskillende egenskaper. MARWAY 2530 beskytter også mot korrosjon med effektiv nøytralisering av syreholdige forbrenningsrester.

Tester og godkjennelser

Oppfyller: MAN B&W, Wärtsilä Sulzer

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

Last ned