Home

MARWAY 1040 Vis større

Fuchs (Statoil) MARWAY 1040

Nytt produkt

MARWAY 1040 er en marin dieselmotorolje for høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff med lavt svovelinnhold. Produktet reduserer slitasje og avleiringer og er også effektivt til å beskytte motoren mot sylinderfôringslakkering.

Flere detaljer

Mer informasjon

MARWAY 1040

Marinemotorolje

Produktbeskrivelse

MARWAY 1040 er en marin dieselmotorolje for høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff med lavt svovelinnhold. Produktet reduserer slitasje og avleiringer og er også effektivt til å beskytte motoren mot sylinderfôringslakkering.

Bruksområder

MARWAY 1040 er en marin motorolje utviklet til bruk i fartøyer som som drives med marinediesel med lavt svovelinnhold. Produktet anbefales til smøring av høy- til mellomhastighets marine trunkstempelmotorer. Produktet bør om mulig renses med filtrering for å sikre lengst mulig levetid. MARWAY 1040 kan også brukes som smøremiddel i de fleste reduksjonsgir.

Egenskaper og fordeler

MARWAY 1040 er en alkalisk olje med høy yteevne, med additiver som sikrer en svært høy grad av renhet med et minimum av stempelavleiringer. MARWAY 1040 gir beskyttelse mot fôringslakkering og karbon- og koksavleiringer i forbrenningskammeret og bidrar til lavere oljeforbruk. MARWAY 1040 har fremragende termiske egenskaper og oksidasjonsstabilitet. Oljen inneholder additiver som hindrer korrosjon og slitasje og har enestående vannseparasjonsegenskaper.

Tester og godkjennelser

Spesifikasjoner: API CF, MIL-L-2104D

Godkjennelser: MAN B&W Alpham, MAN Diesel, Rolls-Royce Bergen Diesel, Wärtsilä

Håndtering og oppbevaring Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

Last ned