Home

Fuchs LoadWay Marine 150 Vis større

Fuchs LoadWay Marine 150

Nytt produkt

LOADWAY MARINE 150 tilhører en serie høykvalitets, mineraloljebaserte giroljer med EP-egenskaper, som er spesialutviklet for smøring av tannhjul og snekkedrev og tungt belastede lagre til marin bruk.

Flere detaljer

Mer informasjon

LOADWAY MARINE 150

Olje for industrielle og marine gir

Produktbeskrivelse

LOADWAY MARINE 150 tilhører en serie høykvalitets, mineraloljebaserte giroljer med EP-egenskaper, som er spesialutviklet for smøring av tannhjul og snekkedrev og tungt belastede lagre til marin bruk.

Bruksområder LOADWAY MARINE 150 anbefales sterkt for alle typer industrielle gir som har systemer for sirkulasjon eller sprutsmøring. Produktet er spesielt sammensatt for å tåle den ekstra belastningen som forekommer ved marin bruk. Anbefales for driftstemperaturer opptil +80 °C, uten at det dannes skadelige oksidasjonsprodukter eller -avsetninger.

Egenskaper og fordeler

Er spesialutviklet for å tilby veldig god slitasjebeskyttelse og beskyttelse mot groptæring ved svært høye belastninger.
LOADWAY MARINE 150 er kompatibel med tetningsmaterialer i vanlig bruk, og har veldig gode korrosjonsforhindrende egenskaper. LOADWAY MARINE 150 inneholder også additiver som motvirker oksidasjon og skumming.
LOADWAY MARINE 150 gir veldig god separasjon av luft og vann, samt god filtrerbarhet.

Egenskapene til LOADWAY MARINE 150 bidrar til pålitelig drift og økt levetid for girkassens komponenter.

Tester og godkjennelser

Spesifikasjoner: DIN 51517-CLP, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Godkjennelser: Rolls-Royce Rauma Repula, Rolls-Royce Ulstein, Simplex Thyssen Kupp, Ortlinghaus friction test Oppfyller: DIN 51534 FZG>12

Håndtering og oppbevaring Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel