Home

Fuchs FormWay 8 EMULSION Vis større

Fuchs FormWay 8 EMULSION

Nytt produkt

FORMWAY 8 EMULSION er et vannløselig formslippmiddel for betongstøping i vårt produktutvalg av formoljer. Produktet er basert på høyraffinerte baseoljer og additiver for optimalt slipp etter støping

Flere detaljer

Mer informasjon

FORMWAY 8 EMULSION

Emulgerende Formolje

Produktbeskrivelse

FORMWAY 8 EMULSION er et vannløselig formslippmiddel for betongstøping i vårt produktutvalg av formoljer. Produktet er basert på høyraffinerte baseoljer og additiver for optimalt slipp etter støping.

Bruksområder

Oljen sprayes på redskapet eller verktøyet før bruk. Når arbeidet er avsluttet, spyles redskap og verktøy med vann; betongrester og annet smuss løsnes når oljefilmen emulgerer med vann og skylles av.

Egenskaper og fordeler

FORMWAY 8 EMULSION letter rengjøringen av svært skittent redskap og verktøy. FORMWAY 8 EMULSION har lav viskositet og er dermed lett å spraye. Ved spyling emulgerer produktet med spylevannet, og deretter avskilles oljen slik at den kan tømmes i en oljeavskiller. Produktet har ingen irriterende lukt.

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Last ned