GreaseWay

Fuchs (Statoil) GreaseWay ALX 42 Vis større

Fuchs (Statoil) GreaseWay ALX 82

Nytt produkt

GREASEWAY ALX 82 er et polymerforsterket komplekssmørefett med høy yteevne, godkjent til bruk i næringsmiddelindustrien. Produktet er hvitt, har nøytral lukt og er uløselig i vann.

Flere detaljer

Mer informasjon

GREASEWAY ALX 82

Smørefett, næringsmiddelkvalitet

Produktbeskrivelse

GREASEWAY ALX 82 er et polymerforsterket komplekssmørefett med høy yteevne, godkjent til bruk i næringsmiddelindustrien. Produktet er hvitt, har nøytral lukt og er uløselig i vann.

Bruksområder

GREASEWAY ALX 82 anbefales som smøremiddel for maskinkomponenter der det kan forekomme kontakt med næringsmidler. GREASEWAY ALX 82 anbefales for smøring i produksjonsanlegg for næringsmidler, melkeprodukter, sukkerproduksjon og fiskehåndtering, samt i produksjon av pappesker og flasker brukt til næringsmiddelemballasje. Produktet er anbefalt innen temperaturområdet -20 °C til +120 °C, og i korte perioder opptil 140 °C.

Egenskaper og fordeler

GREASEWAY ALX 82 har svært god klebeevne og er uløselig i vann. Produktet gir svært god rustbeskyttelse og har stor oksidasjonsbestandighet, noe som forlenger smøreintervallene. GREASEWAY ALX 82 har nøytral lukt, og fargen er hvit for at den ikke skal misfarge produserte produkter.

Tester og godkjennelser

NSF H1, Reg no: 135804 NSF Nr. 139786

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Rengjør med såpe og vann i tilfelle kontakt med huden. Brukt smørefett skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader kan fås på forespørsel.

Last ned