Kategorier

Spesifikasjoner og forklaringer!

ACEA = Association des Constructeurs Europèens d`Automobiles

A/B : For bensin og diesel motorer. Eks. A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5.

C : For etterbehandling av eksosgasser (DPF). Eks. C1, C2, C3

E : For tyngre kjøretøyer. Eks. E2, E4, E6, E7, E9.

A1/B1 Olje av høy kvalitet med lite HTHS (High-Temperature High-Shear), grunnet drivstoffbesparende egenskaper. Kun godkjent for spesielle motorer på bakgrunn av produsentens spesifikasjoner.

A3/B3 Olje av høy kvalitet “stay-in-grade” for moderne høyprestanda motorer også beregnet for forlengede skiftintervall.

A3/B4 Som beskrevet ved A3/B3, men også beregnet for person/varebil diesel motorer med direkte innsprøytning.

A5/B5 Olje av høy kvalitet med lavere HTHS, kun godkjent for spesielle motorer på bakgrunn av produsentens spesifikasjoner.

C1 Lavt innhold av SAPS med lavere innhold av HTHS 2,6 - 2,9 mPas, sulfat aske  max. 0,5% , sulfur max. 0,2% w/w, fosfor max. 0,05% , tilsvarer prestanda ACEA A5/B5 og bevist drivstoffbesparende som ACEA A1.

C2 Middels SAPS olje med lavere innhold av HTHS 2,9 mPas, sulfat aske max. 0,8%  sulfur max. 0,3% , fosfor max. 0,08% , tilsvarer prestanda  ACEA A5/B5 og bevist drivstoffbesparende som ACEA A1.

C3 Middels SAPS olje uten lavere HTHS 3,5 mPas, sulfataske  0,8%, sulfur max. 0,3%, fosfor max. 0,08% , tilsvarer prestanda ACEA A5/B5.

E2 Universal motor olje for tungdiesel for normal bruk, men ikke for forlengede skiftintervaller.

E4 Universal tilpasset olje for tungdiesel som tilfredsstiller utslippskrav standard EURO 1 og EURO 2. For bruk ved stor belastning og godkjent for de lengste skiftintervallene i følge produsents spesifikasjoner. Sammenliknet med E3 har E4 bedre evne til å rense og ta opp sot fra motoren.

E6 Euro 4 motorer med eksosresirkulering og diesel partikkel filter(EGR/DPF)med prestanda lik ACEA E4/E5 med reduserte additiver som sulfat aske 1,0%, fosfor max. 0,08%, sulfur max. 0,3%. Foretrukne SAE grader 10W-40

E7 Euro 4 motorer med eksosresirkulering (EGR) uten dieselpartikkel filter og uten kjemiske begrensning av additivene(P, S, SA), Foretrukket SAE grad 15W-40 .

E9 Ligger nær opptil ACEA E7, men er en Low SAPS olje for motorer med eksosrensesystem. Spesifikasjonen inneholder også de strengeste kravene til amerikanske motorer som API CJ-4.

E3/E5 Utgikk i 2004.

 

API= American Petrolium Institute 

API har klassifiseringen S (service) for bensinmotor, og klassifiseringen C (commercial) for dieselmotor.

For bensinmotorer gjelder derfor disse klassifiseringer:

SH - Tåler store påkjenninger og gir høy prestada.

SL - Tøffere motortest sammenliknet med API SH.

SM - For motorer med forbedret slitasje og oksiderings egenskaper, med forbedret pumpetrykk og begrenset fosfor nivå.

For dieselmotorer gjelder disse klassifiseringer:

CF - Turbotestet, tåler høye påkjenninger. Kan også brukes der det stilles krav til CD klassifisering.

CF-4 - For hurtiggående dieselmotorer, med lavt utslipp, med slitasje, oksiderende, rustbeskyttende egenskaper og mot sot.

CF-4 klassifisering overgår CD og CE oljer, og kan benyttes der disse klassifiseringene er påkrevet. CG-4 - For hurtiggående dieselmotorer, med lavt utslipp, med slitasje, oksiderende, rustbeskyttende egenskaper og mot sot. Erstatter API CF-4.

CH-4 - For tung diesel.

CI-4 - Motorer med lavt sulfur (0,05%) innhold tilpasset utslippskravene fra 2004.

 

API Girolje spesifikasjoner

 

API systemet beskriver ikke bare motoroljekvalitet - det beskriver også giroljekvalitet (Auto)
Heldigvis for oss er det kun dette systemet som benyttes pr i dag, og det benyttes av samtlige oljeprodusenter. API systemet for gearolje er svært enkelt, ved hjelp av en tall/bokstav kode forteller de oss om mengden / typen høytrykkstilsetninger som finnes i oljen. Bokstavene "GL" etter API viser oss at det handler om en girolje - i tillegg er det alltid et tall. Tallet viser oss mengden høytrykkstilsetninger som er i oljen.

API GL  1                 - Girolje med lite høytrykkstilsetninger
API GL  4                 - Girolje med moderate høytrykkstilsetninger
API GL  5                 - Girolje med spesielle høytrykkstilsetninger - også kalt hypoidolje
API GL 4 / 5             - Girolje med moderate til spesielle høytrykkstilsetninger
API GL 5 LS            - Girolje som GL 5 vist over, men i tillegg antifriksjonstilsetninger for differensial bremser m.m.

API kodene framgår alltid på etikettene på oljeemballasjen og i instruksjonbøker/ anbefalings-tabeller  for kjøretøy. Med andre ord - er du i tvil om hvilken motorolje du skal velge, slå opp i instruksjonsboken / anbefalingstabellen for kjøretøyet og sjekk mot etiketten på oljeemballasjen.

 SAE = Society of Automotive Engineers

Dette er minimums krav til hvilket bredde i temperatur de respektive viskositetene skal holde. For eksempel  har 5W-40  i fra de anerkjente produsentene  hellepunkt   under - 40 grader. SAE-verdi er beskrevet på beholderen med to tall og en bokstav feks.: 5w-40 eller 0w-30. ((W = Winter) oljens viskositet/flyteevne)). Dette betyr at oljens konsistens endrer seg fra det første til det andre tallet ettersom temperaturen på motoren stiger, - og samtidig bevarer smøreevnen.

Jo lavere det første tallet er jo mer tyntflytende er oljen i kald tilstand. Dette letter starten ved lave temperaturer uten at det skal gå utover smøreevnen.

Pr. definisjon er viskositet  et "Uttrykk for en væskes motstand mot å flyte". Viskositeten på en og samme olje vil variere med temperaturen den utsettes for.

Ved lav temperatur vil oljen normalt være tyktflytende -  ha høy viskositet.

Ved høy temperatur vil oljen normalt være lettflytende - ha lav viskositet

I hvor stor grad viskositeten endrer seg er avhengig er avhengig av baseoljens egenskaper, ( Ref. mineralsk kontra syntetisk ) samt additivene.

Viskositetsindeks er et uttrykk, eller mål for hvor mye en olje forandrer viskositet ved temperatur- endringer. Høy VI (Viskositetsindeks) på en olje, f.eks. 150 forteller oss at denne oljen endrer seg mindre ved temperaturendringer enn en olje med VI på f.eks 100.

Angivelse av viskositeten skjer i henhold til internasjonale standarder.

Det er to typer viskositet, dynamisk og kinematisk, og det er sistnevnte vi har mest med å gjøre.

Kinematisk viskositet har benevnelsen mm2/s,  (Centistokes, ofte forkortet til cSt.) og er et mål på en væskes motstand mot å flyte under påvirkning av tyngdekraften. Det er vanlig å måle denne ved 40 og 100 °C.

ISO-VG systemet (International Standardization Organization - Viscosity Grade )

 ISO standarden 3448 deler industrioljer inn i ISO-VG klasser. Standarden forteller hvilken viskositet oljen skal ha ved 40 °C, samt hvilke avvik som tillates innenfor hver klasse.

Jo lavere ISO-klasse, jo tynnere er oljen. Laveste klasse er ISO-VG 2, med en viskositet på 2,2 mm²/s v/40 °C. Til sammenligning har vanlig dieselolje en viskositet på rundt 2,5 mm²/s v/40 °C.

De laveste klassene ("Tynneste" oljene = ISO-VG 2 til 10) er typisk spindeloljer for verktøymaskiner etc. De mest benyttede klassene er 15 til 220, hvor hydraulikkoljer, turbin-/sirkulasjonsoljer og kompressoroljer vanligvis ligger i klassene opp til 100, mens vekseloljer vanligvis går opp i klassene til 220.

For klassene over 220 finner vi en stor grad veksel og sirkulasjonsoljer for litt mer spesielle bruksområder.

FETT OG NLGI NUMMER

Fett består som de fleste andre smøremidler av en baseolje, iblandet forskjellige additiver. Additivene er mye de samme som brukes i smøreoljer. Baseoljen kan være mineralsk, syntetisk eller delsyntetisk.

Det helt spesielle med fett er at man må bruke et såkalt fortykningsmiddel ( Metallsåpe ) i baseoljen for å oppnå den ønskede konsistens. Mengden fortykningsmiddel er ganske liten, ca. 10 % er tilstrekkelig for å gjøre om en tyntflytende olje til fettkonsistens.

De mest vanlige såpetypene er litium, kalium, natrium og gel. Såpetypene er ofte gjort "komplekse", (en flerstegsframtillingsprosess) for å øke bruksområdet. Fett som er bygget opp som "komplekse", er dyrere enn andre fett, men har som regel et større bruksområde, f.eks på temperatursiden.

Som nevnt blandes tilsetninger, additiver,  i fettet for å gi det spesielle egenskaper. Et av de spesielle høytrykksadditivene for fett kan være molybdendisulfid. I dette tilfelle vil du kunne lese dette ut av produktnavnet.

Et svært vanlig spørsmål handler om fettets konsistens, eller fasthet. Det angis alltid ved et såkalt NLGI - nummer. NLGI er en forkortelse for National Lubricating Grease Institute.

Etter NLGI - systemet er det 9 klasser - fra det meget bløte og nærmest flytende 000 - fett til det nærmest helt faste 6 - fettet. Det er verdt å merke seg at mesteparten av det fett som benyttes innenfor industri - og transportsektor ligger i NLGI - klasse 2.

NLGI klassifikasjoner :

NLGI  000       - nærmest flytende

NLGI   00        - som over

NLGI     0        - noe fastere

NLGI     1        - noe fastere

NLGI     2        - den vanligst benyttede fasthet

NLGI     3        - noe fastere

NLGI     4              *

NLGI     5              *

NLGI     6        - nærmest helt fast

Samtlige oljeselskap benytter NLGI - systemet, og som regel framgår NLGI nummeret i tallet etter produktnavnet.

I tillegg til konsistens settes det en rekke andre krav til et fetts egenskaper, alle disse testes i henhold til internasjonale normer som DIN, ASTM, ISO, SKF, Timken, FAG etc.

En annen viktig egenskap er fettets dråpepunkt. Dråpepunktet er ved den temperatur hvor fettet smelter, og avgir dråper. Ved valg av fett må man derfor på forhånd undersøke hvilke temperaturer fettet skal arbeide under - og velge et fett som tåler den aktuelle temperaturen.

Man bør også være oppmerksom på at ikke alle fettyper er blandbare med hverandre, dette gjelder spesielt for syntetiske fettyper.

OEM = Original Equipment Manufacturers

Her er noen eksempler på orginal spesifikasjoner:

DAIMLER CHRYSLER, MB 228.1, 228.3, 228.5, 228.51, 229.1, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51

VOLKSWAGEN, 500.00, 501.00, 502.00, 503.00/01, 504.00, 505.00/01, 506.00/01, 507.00

MAN, M3275 / M3277 / MAN 3477 (LOW SAP PRODUKT)

MACK, TO API CG-4, CH-4

VOLVO,VDS, VDS-II, VDS III

MTU, TIL CF ELLER CF-4 ELLER ACEA E-KLASSE

RENAULT RVI, BMW, PSA, FORD, LANCIA, FIAT, ALFA, PORSCHE, RENAULT, ROVER

Ordliste

API American Petroleum Institute. Spesifiserer kvalitetsnivået for motoroljer og giroljer.

Askeinnhold Askerestene som er igjen etter at oljen er fullstendig forbrent. Askeinnholdet angis i prosentandelen av massen, og asken består av uorganiske salter, oksider og mineraler.

ASTM American society for testing and materials.

Bentonitt Leire som brukes som fortykningsmiddel i høytemperaturfett.

Bunnavfall Avleiringer av urenheter, særlig i motorer.

CCMC / ACEA Allianse som består av europeiske bilprodusenter innenfor EU.

CP CentiPoise, måleenhet for dynamisk viskositet - mPa.s.

cSt centiStoke, måleenhet for kinematisk viskositet.

Detergent Tilsetning i motorolje som øker oljens slamdisepergerende evne.

Dispergent Overflateaktivt stoff som tilsettes for å finfordele partikler.

DIN Deutshe Industrie-Normen.

Dråpepunkt Temperaturen som oljen ikke lenger kan helles ved.

Emulgerbar olje Olje som blandes med vann og danner en stabil emulsjon.

Engler (*E) Utdatert måleenhet for viskositet.

EP Ekstremt trykk, høyttrykkstilsetning for olje og fett.

Fetolje Animaliske og vegetabilske oljer. Brukes som filmforsterkende tilsetning.

Fett med litiumkompleks Smørefett som er fortykket med en litiumsåpekompleks, slik at den kan brukes ved høyere arbeidstemperaturer.

Flammepunkt Oljens temperatur når gassene som slippes ut, antennes ved hjelp av åpen ild. Måles med COC-metoden (Cleveland Open Cup) eller PMCC-metoden (Pensky-martens Closed Cup).

Flytepunkt Den laveste temperaturen som oljen fortsatt flyter ved (under avkjøling).

Friksjon Bevegelsesmotstand.

Glykol En alkoholtype som brukes mye innenfor smøreteknologien.

Grafitt Et fast smøremiddel som brukes som tilsetning i olje og fett.

HD-olje Heavy Duty - Gammel betegnelse på motorolje med rengjørende egenskaper.

IR Infrarødt spektrofotometer til analysering av smøremidler.

JASO Japan Automobile Standards Organization.

Kolloider Svært små partikler som tilsettes enkelte smøremidler.

Korrosjonsbeskyttelse Tilsetning som motvirker rust og korrosjon.

Krakking Molekylknusing, tunge olje-molekyler knuses for å danne lette molekyler.

MIL-L xxx Amerikansk militærspesifikasjoner. (MIL-L-2105C = API GL-5) (MIL-L-46152D = API SG)

Molybdendisulfid (MoS2) En fast tilsetning for oljer og fett.

MVMA Motor Vehicle Manufacturers Association.

Naftenisk olje Mineralolje med gode flyteegenskaper ved lave temperaturer.

NMMA National Marine Manufacturers Association, opprinnelsen til BIA - Boating Industry Association.

NLGI Klassefiseringssystem for smørefett i henhold til konsistens.

OEM Original Equipment Manufacturers, produsenter av teknisk utstyr (med komponenter fra underleverandører).

Oksideringsbeskyttelse Tilsetning som skal hindre oljen i å oksidere, og dermed sørge for at den kan brukes lengre.

PAO Polyalfaolefiner, en type syntetisk baseolje som kan blandes med mineralolje.

Parafinbasert olje Mineralolje som er den mest brukte baseoljen i smøremidler.

Polymer Lange molekylkjeder Syntetisk tilsetning for å forbedre oljens flyteevne.

Pumpbarhet Den laveste temperaturen som det er mulig å pumpe oljen ved.

SAE Society of Automotive Engineers. SAE- systemet brukes til å gradere motor- og girolje i henhold til viskositeten.

Silikon Vannavstøtende polymerer.

Syntetisk olje Smøreoljer hvor baseoljen er produsert ved hjelp av en kjemisk prosess. Grunnlaget er som regel råolje eller gass.

TBN Total Base Number. Viser oljens evne til å nøytralisere syrer.

Tilsetningsstoff Stoffer som tilsettes smøremidler, drivstoff for å forbedre visse egenskaper.

Tribologi Studiet av smøring, friksjon, og slitasje.

VI Viskositetsindeks, et uttrykk for oljens motstand mot skiftende viskositet ved temperaturvariasjoner.

Viskositet Angir en væskes tykkelse og/eller flyteevne.