• Produktbeskrivelse 5-WHEEL GREASE er et høyytelses smørefett basert på uorganiske tykningsmidler, mineralolje og spesielt utvalgte additiver i kombinasjon med grafitt. Produktet har stor belastbarhet selv i våte og korroderende omgivelser.

  • Produktbeskrivelse ANTI FREEZE CONC inngår i en serie motorkjølevæsker som gir effektiv beskyttelse mot frost, koking og korrosjon i kjølesystemet.

  • roduktbeskrivelse ALKYLATE GASOLINE 2-STR er en ferdigblandet alkylatbensin med helsyntetisk totaktsolje av premiumkvalitet. Produktet har de best mulige egenskaper ut fra et miljøsynspunkt, kombinert med fremragende teknisk yteevne i totaktsmotorer.

  • Produktbeskrivelse 2-TWAY SNOWMOBILE er en delsyntetisk 2-takts motorolje for landbaserte luftkjølte motorer. Produktet gir pålitelig drift av separate smøresystemer eller som forblanding i ekstrem kulde.

  • 2-TWAY LOW SMOKE er en delsyntetisk 2-takts motorolje for landbaserte luft- eller vannkjølte motorer. Produktet reduserer røyk i eksosen og gir motoren solid beskyttelse.