Kategorier

  • AQUAWAY er en 2-takts motorolje til vannkjølte utenbordsmotorer. Produktet sikrer god smøring og hindrer dannelse av avleiringer ved lave driftstemperaturer.

  • ANTI FREEZE LL PREMIX er en høyeffektiv motorkjølevæske som inngår i en serie kjølevæsker som gir fremragende beskyttelse mot frost, koking og korrosjon i kjølesystemet.

  • RENISO PG 68 Fully synthetic, polyalkylene glycol (PAG)-based, NH3-miscible refrigeration oil

  • Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 og 023 inngår i en familie av produkter med høy ytelse, og som består av fem universalfett for industribruk og to halvtflytende fett til spesielle formål. Disse litiumhydroksystearatfettene er laget for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannvask. De leveres i stivheter fra NLGI-grad 00 til 3, og med...

  • Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 og 023 inngår i en familie av produkter med høy ytelse, og som består av fem universalfett for industribruk og to halvtflytende fett til spesielle formål. Disse litiumhydroksystearatfettene er laget for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannvask. De leveres i stivheter fra NLGI-grad 00 til 3, og med...

  • The turbine oil Aral Kosmol HTX extra is a specially developed ageing-resistant L-TD type solvent, refined with with good water and air separation ability.

  • Aral Kosmol TL 68 is a highly ageing resistant solvent refined with a balanced active substance combination, for improving corrosion protection and aging resistance.

  • Aral Kosmol TL 32 is a highly ageing resistant solvent refined with a balanced active substance combination, for improving corrosion protection and aging resistance.